Felhasználási feltételek

FONTOS JOGI KÖZLEMÉNY

FIGYELEM Az oldalhoz való hozzáférést, az oldal használatát és az összes Reckitt Benckiser oldal (a továbbiakban: „Oldal/ Oldalak”) használatát a következő felhasználási feltétek és az idevonatkozó törvények szabályozzák. Az Oldal megtekintésével Ön elfogadja az Oldal felhasználási feltételeit; ha nem fogadja el a felhasználási feltételeket, ne tekintse meg az Oldalt. Oldalaink kiegészítő felhasználási feltételeket is tartalmazhatnak, amelyek az adott Oldalakra vonatkoznak. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek ellentmondanak a bármely Oldalunk kiegészítő felhasználási feltételeinek, a jelen felhasználási feltételek érvényesek. A Reckitt Benckiser fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés nélkül módosítsa és/vagy megszüntesse a jelen felhasználási feltételeket. Időnként ellenőrizze az Oldalakon az aktuális Jogi Közleményt és a kiegészítő felhasználási feltételeket, mert ezek Önre nézve kötelező érvényűek.

Az Oldalon személyes szórakozás és tájékozódás céljából böngészhet. Kizárólag az Ön saját, nem kereskedelmi tevékenységhez kötődő oktatási, magán vagy otthoni használatára letöltheti egy számítógépre vagy kinyomtathatja az Oldalon található bármely anyagot. Azonban nem terjesztheti, módosíthatja, közölheti, és nem dolgozhatja át az Oldalon található anyagot a Reckitt Benckiser előzetes írásos engedélye nélkül. Az Oldalt nem kötheti össze hiperhivatkozással egy harmadik fél által üzemeltetett oldalról előzetes írásos engedélyünk nélkül.

Eltérő rendelkezés hiányában az Oldalhoz (korlátozás nélkül beleértve a fotókat és a grafikus képeket is) kapcsolódó szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjog a Reckitt Benckiser vagy a Reckitt Benckiser engedélyezőinek a tulajdona. Az Oldal használata vagy hozzáférése során sem a jogcímek, sem az intellektuális tulajdonjog nem ruházódik át egyetlen harmadik félre sem; minden jog, jogcím és érdekeltség az Oldal minden vonatkozásában a Reckitt Benckiser vagy az engédelyezői kizárólagos tulajdonában marad. A Reckitt Benckiser Oldalait szerzői jog és egyéb alkalmazandó törvények védik. Ha Ön megsérti jelen Jogi Közlemény vagy bármely Oldal bármely felhasználási feltételét, azzal automatikusan megszűnik az engedély, amivel Ön az Oldalakat használhatja. A jelen Közleményben kifejezetten nem engedményezett bármely jogot fenntartjuk.

Ha egy jogi kérdéssel kapcsolatban hivatalosan fel szeretné venni a kapcsolatot a Reckitt Benckiserrel, kérjük, keresse helyi Reckitt Benckiser vállalatát. Céges webhelyünk a reckittbenckiser.com oldalon tartalmazza a helyi vállalatok listáját.

Az Oldalon található anyagokat olyan formában bocsátjuk rendelkezésre, ahogyan ott találhatók, mindenféle feltétel, jótállás, észrevétel vagy egyéb kikötés nélkül. A Reckitt Benckiser nem áll jót és nem tesz észrevételeket az Oldal vagy bármely, az Oldalhoz hotlinkkel kapcsolt oldal tartalmának a pontosságáért vagy teljességéért. A Reckitt Benckiser bármikor előzetes értesítés nélkül változtathat az Oldal tartalmán. Az Oldalon található anyag elévült lehet és a Reckitt Benckiser nem kötelezi magát az anyagok frissítésére. Következésképpen a Reckitt Benckiser a törvény által megengedett maximális mértékben azzal bocsátja az Ön rendelkezésére az Oldalt, hogy a Reckitt Benckiser kizár minden reprezentációt, jótállást, feltételt és egyéb kikötéseket a jelen Jogi Közlemény kivételével, amelyek hatályosak lehetnek az Oldal vonatkozásában.

Az egészségápolási termékeinkről vagy engedélyezett gyógyszereinkről tájékoztatás céljából létrehozott Oldalaink nem orvosi tanács vagy használati útmutató szándékával készültek, hanem általános tájékoztatóként, ezekre senki se támaszkodjon semmilyen sajátos okból. Mindig forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez az egyéni körülményeinek és szükségleteinek megfelelő kezelési tanácsért.

A Reckitt Benckiser (beleértve a Reckitt Benckiser és tagvállalatai bármely tagvállalatát, tisztviselőjét, igazgatóját, munkavállalóját, részvényesét vagy képviselőjét) nem vállal felelősséget a következőkből eredő közvetlen, közvetett, véletlenül vagy szükségszerűen bekövetkező vagy megtorló károkért: (a) az Oldalhoz való hozzáférés képessége (vagy ennek hiánya), (b) az Oldal bármiféle tartalmának a használata (vagy használhatatlansága), vagy (c) az Oldalhoz „hotlinkelt” bármely oldal(ak) tartalma. Továbbá a Reckitt Benckiser nem szavatolja, hogy az Oldal vagy az Oldalt elérhetővé tevő szerver vírusoktól és egyéb káros komponensektől mentes; minden szükséges szervizelés, javítás vagy helyreállítás teljes költségét Ön (és nem a Reckitt Benckiser) viseli, és az ezzel kapcsolatos eljárás során megítélt bármilyen kártérítés kizárólag anyagi károkra korlátozódik, és nem tartalmazhat egyik félre nézve sem olyan rendelkezést vagy végzést, amely nem pénzösszeg megfizetése.

Az interneten keresztül az Oldalra anyagok felküldésével vagy továbbításával Ön szavatolja a Reckitt Benckiser részére, hogy ezek az anyagok nem bizalmasak és nem védettek és ekként kezelendők. Az interneten keresztül az Oldalra anyagok és információk felküldésével vagy továbbításával Ön beleegyezik, hogy a Reckitt Benckiser és bármely fiókvállalata bármilyen célból felhasználhatja az Ön anyagát/információját, beleértve a reprodukciót, átvitelt, publikációt, sugárzást és az elküldést.

A Reckitt Benckiser nem köteles az Oldalra elküldött üzenetekre válaszolni, és a Reckitt Benckisernek nem szükséges semmilyen kompenzációt biztosítania bármiféle ilyen információért és/vagy anyagért. Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalakon közölhető anyagok típusát az alkalmazandó nemzeti törvények szabályozzák; Ön nem szegheti meg ezeket a törvényeket, beleértve a fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, szeméremsértő, pornografikus, erkölcstelen vagy trágár anyagokat tiltó törvényeket is, és nem közölhet semmilyen anyagot, amely olyan magatartást testesít meg vagy olyan magatartásra serkent, amely bűncselekménynek minősül, vagy amely bármely egyéb alkalmazandó törvényt megszeg. A Reckitt Benckisernek nincs lehetősége az Oldalain közölt információk és anyagok felülvizsgálatára, és azért nem vállal felelősséget. Azonban a Reckitt Benckiser fenntartja magának a jogok, hogy saját kizárólagos megítélése szerint bármilyen olyan információt vagy anyagot eltávolítson, amit bármilyen oknál fogva elfogadhatatlannak tart.

A Reckitt Benckiser kizárólag azokat a neveket, logókat vagy jelzéseket szándékozik használni ezen az Oldalon azokon a területeken, amelyeken Reckitt Benckiser vagy fiókvállalatai jogosultak arra, függőben lévő vagy bejegyzett védjegyek, licencek vagy egyéb révén. A félreértés elkerülése végett: a Reckitt Benckiser nem szándékozik olyan neveket, logókat és jelzéseket használni bármely olyan területen, ahol nem áll jogában, és ezeken a területeken nem kínál vagy biztosít olyan termékeket és/vagy szolgáltatásokat, amelyek ilyen nevet, logót vagy jelzést viselnek. Ezeknek a védjegyeknek vagy az Oldalon található bármely egyéb anyagnak a használata vagy az ezekkel való visszaélés szigorúan tilos, kivéve a jelen Felhasználási feltételekben vagy vagy az Oldal tartalmában meghatározott módon.

Az Oldalnak az Ön által történő használatát minden szempontból Anglia és Wales törvényei szabályozzák, a törvényi rendelkezések választhatósága nélkül. Az Oldallal kapcsolatos bármilyen jogi lépést vagy jogi igényt a lépésre okot adó esemény bekövetkeztét követő 12 hónapon belül kell benyújtani.

 

Reckitt Benckiser Kft.

székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

Cégjegyzékszám: 01-09-073850